مقاله آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز، به عنوان نشانگر زيستي فلزات سنگين (نيکل، واناديوم و کبالت) در منطقه بهرگان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در دانش زيستي ايران از صفحه ۹ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز، به عنوان نشانگر زيستي فلزات سنگين (نيکل، واناديوم و کبالت) در منطقه بهرگان
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز
مقاله نشانگر زيستي
مقاله فلزات سنگين
مقاله منطقه بهرگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فصل بهار شوكا
جناب آقای / سرکار خانم: امتيازجو مژگان
جناب آقای / سرکار خانم: منوري سيدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: اقتصادي عراقي پيمان
جناب آقای / سرکار خانم: شهابي بهاره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
قدمت بررسي تجمع فلزات در بافت آبزيان و اثبات تاثير آن ها بر اکوسيستم، به چند صده مي رسد، ولي در چند دهه اخير، مطالعات بر روي ارتباط آنزيم ها با فلزات سنگين، حس کنجکاوي پژوهشگران را افزايش داده است. برخي آلاينده هاي آلي و غيرآلي، سبب تنش هاي اکسايشي در ارگانيسم هاي آبزي مي شوند. از اين رو، شاخص هاي زيستي (بيو انديکاتورها) مانند برخي از گروههاي دوکفه اي ها، ماهي ها و بارناکل ها جهت تعيين مناطق آلوده ابزار مفيدي هستند که از طريق آن ها مي توان ميزان مواد آلاينده وارد شده به بدن آبزيان و محيط هاي آلوده را بررسي کرد. از سوي ديگر، در سکو هاي نفتي به دليل نشر مواد هيدروکربوري که فلزات سنگين به وفور يافت مي شود و محيط مناسبي براي ارزيابي رابطه بين آنزيم ها و فلزات است. بر اين اساس، تغييرات سطح آنزيم سوپراکسيديسموتاز در بارناکل به عنوان نشانگر زيستي، انتخاب و در ۸ ايستگاه منطقه نفتي بهرگان، همراه با نمونه هاي آب دريا جهت اندازه گيري نيکل، واناديوم و کبالت جمع آوري گرديد. فلزات سنگين در نمونه هاي بافت بارناکل، به ترتيب ميانگين ۰٫۴ ppm (نيکل)، ۰٫۲ ppm (کبالت) و ۰٫۲ ppm (واناديوم) را نشان دادند. همچنين آناليز فلزات به روش جذب اتمي صورت گرفت. بر اساس نرم افزار SPSS نتايج آزمايش ها نشان داد که ضريب همبستگي بين آنزيم سوپراکسيد ديسموتاز و فلزات واناديوم، نيکل و کبالت در آب به ترتيب ۰٫۴۳، ۰٫۵۰ و ۰٫۵۶ و در بافت به ترتيب -۰٫۱۹، -۰٫۱۵ و -۰٫۰۶ است که توسط کيت مربوطه سنجش گرديد. در ميان پارامترهاي محيطي و مواد مغذي، فقط پارامتر TDS همبستگي معني دار مثبت نشان داد .(r=0.775)