مقاله آنژيوژنز و تومور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه (بهبود) از صفحه ۳۰۵ تا ۳۱۵ منتشر شده است.
نام: آنژيوژنز و تومور
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رگ زايي
مقاله سرطان
مقاله متاستاز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصوري كامران
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفايي علي
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي مطلق حميدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
رگ زايي يا آنژيوژنز، به فرايند تشکيل عروق خوني جديد از عروق پيشين گفته مي شود. اين فرايند نقش مهمي در وقايع فيزيولوژيک مانند رشد و نمو، ترميم زخم و توليد مثل دارد. علاوه بر اين، در پيشرفت پديده هاي پاتولوژيکي و بروز بيماري هاي مختلف به خصوص رشد تومور و متاستاز، نقش حياتي دارد. به طور کلي، اين فرايند تحت تاثير عوامل مختلف بوده و دربرگيرنده يک سري رخدادهاي سلولي از قبيل مهاجرت، تکثير و تمايز سلول هاي اندوتليال و در نهايت تشکيل عروق، بلوغ و بازسازي نهايي آن ها است. به همين دليل، مهار رگ زايي به عنوان يک عامل کمک کننده در درمان هاي مرسوم سرطان مانند شيمي درماني و پرتودرماني، توجه محققاني که در اين زمينه به مطالعه مي پردازند را به خود معطوف کرده است. در سال هاي اخير، مهار رگ زايي به عنوان ايده اي نوين در کنترل و درمان انواعي از اختلالات وابسته به رگ زايي، به ويژه رشد و متاستاز تومور مطرح شده است.