مقاله آنژيو فيبروم نازوفارنکس در دهان مرد ۵۰ ساله، گزارش مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز – Journal Of Dentistry از صفحه ۹۰ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: آنژيو فيبروم نازوفارنکس در دهان مرد ۵۰ ساله، گزارش مورد
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آنژيوفيبروم نازوفارنکس
مقاله حفره دهان
مقاله تومور مزانشيمال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي مهين
جناب آقای / سرکار خانم: بصيرشبستري سميرا
جناب آقای / سرکار خانم: عشقيار نصرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنژيوفيبروم نازوفارنکس، تومور عروقي خوش خيم نادري است که نازوفارنکس و سينوس پارانازال پسران نوجوان را درگير مي سازد و تظاهر آن در دهان بسيار نادر است. در اين گزارش به ارايه آنژيوفيبروم نازوفارنژيال در مخاط باکال مرد ۵۰ ساله پرداخته شد، که به گونه آسيب اگزوفيتيک پوليپوييد با ته رنگ قرمز-قهوه اي تيره در طي ۸ سال رشد يافته بود. بر پايه يافته هاي باليني، تشخيص احتمالي تومورهاي مزانشيمال مطرح شد. بيوپسي اکسيژنال به عمل آمد و در بررسي آسيب شناسي، آنژيوفيبروم گزارش شد.