سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

قاسم انصاری پور – گروه فیزیک دانشگاه یزد ، یزد
لیلا هدایتی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه یزد، یزد

چکیده:

در این کار به بررسی وابستگی آهنگ واهلش انرژی گاز الکترونی دوبعدی ناشی از انتشار فونون اکوستیکی به عرض چاه کوانتومی و همچنین وابستگی آهنگ واهلش انرژی گاز الکترونی سه بعدی به چگالی حاملها در ساختار GaAs/AlxGa1-xAs پرداختیم و نشان دادهایم که توان اتلافی، مستقل از بعد بوده و مقدار به دست آمده برای ثابت پتانسیل تغییر شکل یافته در حالت دوبعدی بین ۲/۱ تا ۱۱ الکترون ولت و در حالت سه بعدی بین ۴/۵ تا ۸/۵ الکترون ولت تغییر میکند