مقاله آيا ارتباط مشخصي بين ويژگيهاي جمعيت شناختي و شاخص هاي تكانشگري در آلودگي به ويروس انساني کمبود ايمني در ميان معتادان بي خانمان تزريقي وجود دارد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۲۰۷ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: آيا ارتباط مشخصي بين ويژگيهاي جمعيت شناختي و شاخص هاي تكانشگري در آلودگي به ويروس انساني کمبود ايمني در ميان معتادان بي خانمان تزريقي وجود دارد؟
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تکانشگري
مقاله مصرف تزريقي مواد
مقاله نشانگان اکتسابي کمبود ايمني
مقاله ويروس انساني کمبود ايمني
مقاله ويژگي هاي جمعيت شناختي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اختياري حامد
جناب آقای / سرکار خانم: صفايي هومن
جناب آقای / سرکار خانم: شيرزاد هادي
جناب آقای / سرکار خانم: مكري آذرخش
جناب آقای / سرکار خانم: مهين ترابي سميه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بيان مساله: در ايران استفاده تزريقي از هرويين، شايع ترين علت موارد ثبت شده ابتلا به ايدز مي باشد. سوء مصرف تزريقي مواد از روشهاي شايع مصرف مواد افيوني در معتادان بي خانمان يا كارتن خواب مي باشد. در مطالعات مختلف اما محدود ارتباطات مشخصي بين سوء مصرف مواد، تزريق با سرنگ مشترك و انجام رفتارهاي مخاطره جويانه مرتبط با آلودگي به HIV و ويژگيهاي شخصيتي و رفتاري از جمله شاخصهاي تكانشگري يافت شده است.
روش اجرا: با توجه به شيوع بالاي اعتياد تزريقي به هرويين در معتادان بي خانمان در سطح شهر تهران، نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در همكاري با وزارت بهداشت در طرح جمع آوري افراد بي خانمان از سطح شهر، اقدام به درمان معتادان تزريقي اين گروه با روش درمان نگهدارنده با متادون به مدت ۳ ماه در مركز توانبخشي و بازپروري شفق نمود، در حين اين دوره درماني، آزمايشات سرولوژيك جهت تشخيص و اجراي مداخلات بعدي در مورد آلودگي به ويروس نقص ايمني انساني (واكا) انجام شد. اين مطالعه جهت بررسي و مقايسه تعدادي از شاخص هاي رفتاري در ميان ۲ گروه افراد آلوده به واكا (HIV+) و افراد غيرآلوده (HIV-) قبل از خروج از مركز درماني شفق و در حين درمان با متادون صورت گرفت. در اين مطالعه ۵۲ نفر(۲۵ نفرHIV+  و۲۷ نفرHIV- ) انتخاب شدند و براي جمع آوري اطلاعات پرسشنامه هاي تكانشگري بارت و آيزنك و آزمون كاهش اهميت تعويقي، فرم اطلاعات دموگرافيك و مصاحبه باليني مورد استفاده قرار گرفت.
نتايج: نتايج اين مطالعه حاكي از آنست كه ابتلا به واكا و سابقه تزريق مواد با هم رابطه دارند (P=0/001)، همچنين ابتلا به واكا با سابقه زندان نيز مرتبط است (P=0.03). از طرفي تحليل نتايج پرسشنامه هاي بارت و آيزنك حاكي از آنست كه تفاوت افراد در مقياس تكانشگري آيزنك در بين دو گروه تحت مطالعه معنادار است.
جمع بندي: بالا بودن مقادير تكانشگري در ميان معتادان تزريقي بي خانمان و احتمال بالاي استفاده از سرنگهاي مشترك در آنها در مقايسه با گروه هاي ديگر معتادان تزريقي مي تواند زمينه ساز گسترش ايدز در ميان آنها گردد. در اين ميان شدت بيشتر اختلالات تكانشگري و دفعات بيشتر استفاده از سرنگ مشترك از عوامل پيش بيني كننده احتمال بالاتر ابتلا به ايدز در اين گروه مي باشد.