مقاله آيا دانشجويان ايراني در حال شكوفايي هستند؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: آيا دانشجويان ايراني در حال شكوفايي هستند؟
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهزيستي فاعلي
مقاله سلامت رواني
مقاله شكوفايي
مقاله پژمردگي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نصرت آبادي مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: جوشن لو محسن
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: شاه محمدي خديجه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بر مبناي الگوي کيز (۲۰۰۲) سلامت رواني به سه مقوله در حال شکوفايي، در حال پژمردگي و سلامت رواني نسبي تقسيم مي ‌شود. اين پژوهش با هدف بررسي اين الگو در جمعيت ايراني انجام شد. يک نمونه ۴۲۴ نفري (۲۲۶ دختر، ۱۹۸ پسر) از دانشجويان دانشگاه تهران، سه مقياس بهزيستي هيجاني (کيز، ۲۰۰۲)، بهزيستي روان‌ شناختي (ريف و کيز، ۱۹۹۵) و بهزيستي اجتماعي (کيز، ۱۹۹۸) را تکميل کردند. يافته‌ ها آشکار ساخت که در حدود ۱۶ درصد دانشجويان در حال شکوفايي، ۲۰ درصد در حال پژمردگي و ۶۴ درصد از سلامت رواني نسبي برخوردار بودند. در الگوي سلامت رواني بين دو جنس تفاوت معناداري به دست نيامد.