مقاله آيا دليل مصرف سيگار با نتيجه درمان ترك سيگار ارتباطي دارد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۳۶۳ تا ۳۶۹ منتشر شده است.
نام: آيا دليل مصرف سيگار با نتيجه درمان ترك سيگار ارتباطي دارد؟
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سيگار
مقاله ترك
مقاله دليل مصرف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي فرد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان خاني علي
جناب آقای / سرکار خانم: مسجدي محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از آنجايي كه داشتن دلايل مصرف سيگار براي هر فرد مي تواند روش هاي درماني و توصيه هاي خاص براي ترك را طراحي نمايد، محققان اين مطالعه درصدد بودند براي اولين بار در كشور، اثر اين دلايل در نتيجه ترك و چگونگي ارتباط احتمالي را ارزيابي نمايند.
اين مطالعه به صورت مقطعي و توصيفي بين سال هاي ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷ صورت گرفته و كليه افراد سيگاري مراجعه كننده به كلينيك هاي ترك سيگار در مركز آموزشي ـ پژوهشي و درماني سل و بيماري هاي ريوي مورد ارزيابي قرار گرفته اند. اين افراد پس از تکميل پرسشنامه هاي مشتمل بر مشخصات جمعيتي، نمره تست تحمل فاگشتروم و تست دلايل مصرف سيگار توسط پزشك واحد ارزيابي شده و طي يك برنامه ۴ جلسه اي هفتگي توصيه  هاي درماني يكسان شامل داروهاي نيكوتيني و غيرنيكوتيني و رفتاردرماني براي هر يك صورت گرفته است. كليه افراد در دو نوبت ۶ و ۱۲ ماه بعد از دوره پي گيري شدند.
در اين مطالعه ۸۲۲ نفر شامل ۵۹۰ مرد (۶۸٫۷ درصد) با ميانگين سني ۴۳٫۸±۱۳٫۲ سال مورد بررسي قرار گرفته اند. با استفاده از آناليز رگرسيون لجستيک با تعديل عوامل سن و نمره تست فاگشتروم مشاهده شد که لذت از مصرف سيگار، مهم ترين دليل در عدم ترک سيگار در پايان دوره است (P=0.004). و در پي گيري هاي ۶ ماه و يک سال علاوه بر لذت از مصرف سيگار، رفتار و شخصيت اجتماعي (بازي با دست) نيز در نتيجه ترک موثر هستند (P<0.05).
يافته هاي اين مطالعه نشان مي دهد که دلايل مصرف سيگار بر نتيجه ترک موثر است. بنابراين بايد دلايل مصرف سيگار فرد در برنامه ترک سيگار لحاظ گردد.