مقاله آيا راه كار مناسبي جهت تسهيل انتقال «خبر بد» به بيمار وجود دارد؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۱۶ تا ۲۸ منتشر شده است.
نام: آيا راه كار مناسبي جهت تسهيل انتقال «خبر بد» به بيمار وجود دارد؟
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خبر بد
مقاله اعلام خبر بد
مقاله ارتباط پزشك و بيمار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابن احمدي آرزو
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري نسترن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در طي ۵۰ سال اخير نقش ارتباطات در ارايه خدمات سلامت به طور جدي مورد بحث قرار گرفته است و كسب مهارت هاي ارتباطي صحيح بين پزشك و بيمار نقش به سزايي در ارايه سلامت و احقاق حقوق اخلاقي و قانوني بيمار دارد. هدف اصلي اين مقاله مروري بر مطالعات و شواهد موجود جهت تسهيل انتقال اخبار ناگوار است به نوعي كه بتوان در نهايت راه كاري مناسب در اين راستا ارايه داد.
منابع براي اين مطالعه مروري از طريق جست و جو در سايت هاي  ScienceDirect, Ovid, Springer, Scopus, ProQuest, Pub Med, Google scholar و به كار بردن كلمات كليدي «اخبار ناگوار»، «ارتباطات» و «راه كار» با محدود كردن به مقالات و دستورالعمل هاي انگليسي چاپ شده از سال ۱۹۶۱ تهيه گرديد.
تمام مقالات چاپ شده توصيفي و تحليلي اعم از مشاهده اي و مداخله اي تجربي، نيمه تجربي و غيرتجربي كه به نحوي از انحاء با انتقال اخبار ناگوار در ارتباط بودند وارد مطالعه گرديد؛ بدين صورت كه آخرين و معتبرترين راه كارها و توصيه ها بررسي، تقسيم بندي، جمع بندي و در نهايت بهترين توصيه ها در تسهيل انتقال اخبار ناگوار ارايه گرديد.
گرچه بسياري از مقالات در عنوان خود اطلاعاتي در خصوص انتقال اخبار ناگوار داشته و بحث هاي زيادي در انتقال اين اخبار را ارايه داده اند، اما سعي گرديد موارد تكراري و مشترك در مدل هاي مختلف را شناسايي و در نهايت توصيه هاي مشترك را به عنوان راه كاري مناسب در تسهيل انتقال اخبار ناگوار ارايه دهيم. پيشنهاد مي گردد كه تحقيقات مداخله اي بيش تري در اين راستا انجام پذيرد تا به صورت موثرتري به بررسي مداخلات در رويكردهاي تعاملي ارتباط پزشكان با بيماران در هنگام انتقال اخبار ناگوار بپردازد.