مقاله آيا صداي شيرين همان باور و انديشه نظامي است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در زن و فرهنگ از صفحه ۱۷ تا ۲۷ منتشر شده است.
نام: آيا صداي شيرين همان باور و انديشه نظامي است؟
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظامي
مقاله شيرين
مقاله يونگ
مقاله پير خردمند
مقاله ساخت شکني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يوسف قنبري فرزانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با بررسي منظومه خسرو و شيرين از نظرگاه روانشناسي تحليلي مي توان دريافت که اين منظومه، دوصدايي است. بدين معني که صداي غرا و سرکوب گر نظامي در برابر صداي قهرمان مونث داستان قرار مي گيرد و شگفتا که همين صداي خفه و خاموش شيرين بر بانگ غراي نظامي غلبه مي کند. در حقيقت عملکرد و رفتار موقرانه و سنگين وار شيرين که برساخته داستان پرداز است، بلندترين بانگ در سراسر اين منظومه، است که تا لحظه مرگ خاموش او ادامه دارد. هنگامي که صداي شيرين را که برخاسته از ناخودآگاه شاعر است، با نگاهي روان شناسانه تحليل کنيم، در مي يابيم که آنيماي شاعر در پرداخت شخصيت شيرين، نقشي بيشتر از بن مايه اصلي روايت داشته است.