مقاله آيا منطق دانان قديم از استلزام مادي آگاه بوده اند؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۹ در پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز) از صفحه ۳۴ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: آيا منطق دانان قديم از استلزام مادي آگاه بوده اند؟
این مقاله دارای ۳۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکيب شرطي
مقاله استلزام مادي
مقاله شروط صدق
مقاله اتفاقيه عامه
مقاله متصله لزومي
مقاله متصله مقسمي
مقاله اتفاقي اعم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حاج حسيني مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترکيب تابع ارزشي P ®Q با ماتريس [۱۰۱۱] که از آن در منطق جديد به استلزام مادي تعبير مي شود و کذب مقدم يا صدق تالي شرط لازم و کافي صدق آن به شمار مي آيد، معادل ترکيب هاي تابع ارزشي ~P nQ و  ~ (P Ʌ ~Q) در منطق جديد است که داراي همان ماتريس مي باشد. اين ترکيب اساسي ترين مفهوم منطق جديد محسوب مي شود و در استدلال هاي پيچيده رياضي نتايج رضايت بخشي داده است.
آگاهي يا عدم آگاهي منطق دانان قديم از شروط صدق اين ترکيب سوالي اساسي و بنيادين در منطق تطبيقي است که پاسخ آن مي تواند ساير مباحث تطبيقي در منطق را تحت تاثير قرار دهد. پاسخ هاي مختلفي را که تاکنون به اين سوال داده شده است، مي توان در رويکردهاي زير خلاصه نمود:
(۱ اتفاقيه عامه همان استلزام مادي است. تعريف متصله مقسمي با تعريف استلزام مادي يکي است. شروط صدق متصله مقسمي با شروط صدق استلزام مادي يكي است. آگاهي ابن سينا از شروط صدق استلزام مادي به دليل وجود قراین مختلف، له و عليه آن، در متون وي مورد ترديد است. شروط صدق اتفاقي اعم با شروط صدق استلزام مادي يكي است. شروط صدق هيچ يک از انواع شرطي با شروط صدق استلزام مادي يکي نيست و منطق دانان قديم از شروط صدق استلزام مادي آگاه نبوده اند.
در اين مقاله به بررسي و تحليل اين رويکردها و نقد دلايل و مستندات آنها مي پردازيم و تلاش مي کنيم تا با کنار گذاشتن پيش فرض ها و درنظر گرفتن جميع جوانب موضوع به وحدت نظر در اين موضوع بنيادين دست يابيم و پايه اي استوار براي تحقيقات بعدي در قلمرو منطق تطبيقي فراهم آوريم.
بر اساس اين تحقيق شروط صدق استلزام مادي منطق جديد بر شروط صدق هيچ يک از انواع شرطي در منطق قديم منطبق نيست و دلايل رويكردهايي كه به آگاهي ابن سينا از شروط صدق استلزام مادي حكم کرده اند و يا در جستجوي يافتن قضيه اي با شروط صدق مشابه برآمده اند، از پشتوانه کافي برخوردار نيست. در صورت قبول اين نظر منطق هاي قديم و جديد دو نظام منطقي مختلف به حساب مي آيند که با وجود برخي اشتراک ها در اصول و مباني، از يکديگر فاصله زيادي دارند؛ چنانچه هندسه هاي اقليدسي و غيراقليدسي و نيز فيزيک نيوتن و فيزيک اينشتين نيز دو نظام هندسي يا فيزيکي مستقل اند.