مقاله آيا نااطميناني حاصل از نوسانات قيمت نفت خام بر عرضه آن موثر است؟ كاربردي از GARCH و ARDL که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در تحقيقات اقتصادي از صفحه ۲۱ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: آيا نااطميناني حاصل از نوسانات قيمت نفت خام بر عرضه آن موثر است؟ كاربردي از GARCH و ARDL
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نااطميناني
مقاله قيمت نفت
مقاله عرضه نفت
مقاله GARCH؛ ARDL

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابونوري اسماعيل
جناب آقای / سرکار خانم: خانعلي پور امير

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش شديد قيمت نفت خام و نوسانات آن در دهه هاي اخير سبب جلب توجه بسياري از پژوهشگران به حوزه انرژي شده است. به نظر مي رسد علاوه بر اثر مستقيم قيمت نفت خام، نااطميناني حاصل از نوسانات قيمت نيز بر عرضه نفت خام اثر گذار باشد.
در اين پژوهش اثر نااطميناني قيمت نفت خام بر عرضه آن با استفاده از داده هاي سري زماني ماهانه ژانويه، ۱۹۸۰ تا سپتامبر ۲۰۰۷ براي كشورهاي ايران، عربستان، ليبي و نيجريه و داده هاي ماهانه مارس ۱۹۸۱ تا سپتامبر ۲۰۰۷ براي كشور انگلستان بررسي شده است. ابتدا با استفاده از الگوي ناهمسان واريانس شرطي تعميم يافته  (GARCH) نااطميناني حاصل از نوسانات قيمت واقعي نفت، محاسبه و سپس ضرايب بلند مدت مدل براي هر كشور و به طور مجزا به وسيله الگوي خود بازگشت وقفه توزيعي برآورد شده است. نتايج حاصل حاكي از وجود اثر مثبت و معني دار در عربستان و ليبي، ولي منفي و معني دار براي انگلستان مي باشد، در حالي كه اين اثر در ايران و نيجريه معني دار نبوده است. اين نتيجه نشان مي دهد اين است كه اثر نااطميناني قيمت نفت خام بر عرضه آن، به شكل تابع مطلوبيت آن بستگي دارد.