مقاله آيا نهاده هاي توليد مي توانند نقش بيمه را در فرايند توليد گندم داشته باشند؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در اقتصاد كشاورزي و توسعه از صفحه ۱ تا ۱۵ منتشر شده است.
نام: آيا نهاده هاي توليد مي توانند نقش بيمه را در فرايند توليد گندم داشته باشند؟
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ريسک
مقاله حداقل مربعات غيرخطي
مقاله مولفه تصادفي
مقاله گندم
مقاله بيمه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني محمد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
توليد گندم همانند ديگر محصولات کشاورزي، با مجموعه اي از ريسکها مواجه است که يکي از آنها ريسک نهاده هاست. به عبارت ديگر بسياري از نهاده هاي توليد در بدو ورود به عرصه کشاورزي و يا پس از مدتي، در واريانس توليد تاثير مي گذارند و ايجاد ريسک مي کنند. از طرف ديگر اين اعتقاد وجود دارد که برخي از نهاده ها منجر به کاهش ريسک توليد مي شوند. در اين راستا مطالعه اي با هدف بررسي تاثير نهاده ها در ريسک توليد با استفاده از اطلاعات به دست آمده از ۱۶۳ نفر از گندمکاران استان خراسان رضوي در سال زراعي ۱۳۸۲-۱۳۸۳ از طريق الگوي پيشنهادي جاست و پوپ (Just and Pope, 1978) انجام شد. نتايج نشان داد که نهاده هاي کود ازته و آب سبب کاهش ريسک توليد مي شوند و بنابراين مي توانند نقش بيمه را داشته باشند. در پايان با توجه به يافته هاي مطالعه، الگويي براي بررسي اين چنين تاثيرگذاري پيشنهاد شد.