مقاله آيا پيش بيني روند افزايش ميزان سزارين تحقق يافته است؟ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۲۶۱ تا ۲۶۴ منتشر شده است.
نام: آيا پيش بيني روند افزايش ميزان سزارين تحقق يافته است؟
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حاملگي
مقاله زايمان
مقاله سزارينحاملگي
مقاله زايمان
مقاله سزارين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مويدمحسني سكينه
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابي زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش روزافزون ميزان سزارين در ايران بيانگر معضلي پيچيده در نظام سلامت است. هشت سال قبل به منظور نشان دادن مشکل، اقدام به پيش بيني ميزان سزارين براي سال هاي بعد گرديد. متاسفانه در بازنگري آماري، بعد از اين مدت مشاهده شد که روند افزايش با سرعتي بيش از انتظار به جلو مي رود.
اين مطالعه مقايسه دو بررسي انجام شده به فاصله ۸ سال (فاصله سال هاي ۷۹ تا ۸۷) در يک مرکز درماني در شهر تهران در خصوص سزارين است که بر اساس آن، ميزان کلي سزارين در سال ۷۹، ۵۶٫۲ درصد و سزارين بار اول، ۴۷ درصد و در سال ۸۷ به ترتيب، ۸۸ و ۶۲ درصد بوده است. بر اساس پيش بيني انجام شده در سال شروع بررسي (۷۹) و با فرض تشابه الگوي حاملگي در هر دو زمان، توقع مي رفت ميزان کلي سزارين در سال پايان بررسي (۸۷) به ۶۸ درصد برسد، حال آن که ميزان تحقق يافته در سال مذکور، ۸۸ درصد است.
از آنجا که مطمئنا ميزان افزايش داراي علل متعددي است، به نظر مي رسد شناخت واقعي اين عوامل در جامعه ما و ارايه به موقع راهکارهاي اساسي متناسب با آن بتواند مانع از اين رشد فزاينده باشد.