مقاله آينده نگاري راه بردي در دكترين مهدويت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مشرق موعود از صفحه ۱۴۳ تا ۱۶۲ منتشر شده است.
نام: آينده نگاري راه بردي در دكترين مهدويت
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آينده نگاري
مقاله دکترين مهدويت
مقاله منجي گرايي
مقاله ظهور
مقاله اديان الهي
مقاله راه برد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فيروزآبادي سيدحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
امروزه متفکران غربي مي کوشند با انديشيدن درباره مديريت تحولات دوره آخرالزمان که از آن تحت عنوان ظهور مسيح و جنگ پايان تاريخ ياد مي کنند، بر اين روي کرد آينده گرايانه تاکيد نمايند. آنان معتقدند که با پيش بيني آينده، بهتر آن رامي توان ساخت.
اين مقاله نيز با نگاه آينده پژوهانه و با تاكيد بر مكتب راه بردي شناخت، آيات و روايات و متون ديني اسلام ناب محمدي را بررسي مي کند تا از متدولوژي تحليلي جامع تفسيري درباره تحولات و رخ دادهاي آينده بهره گيرد و راه بردهاي لازم را براي شكل گيري و دست كاري در آينده بر اساس نص صريح آيات و روايات و بر پايه «تداوم ولايت» تدوين و تبيين نمايد.