مقاله آينده پژوهي، بستر عبور از مرزهاي دانش که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در نظم و امنيت انتظامي از صفحه ۲۵ تا ۴۷ منتشر شده است.
نام: آينده پژوهي، بستر عبور از مرزهاي دانش
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آينده شناسي،آينده پژوهي
مقاله آينده نگري
مقاله پيش بيني
مقاله پليس
مقاله مرزهاي دانش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آينده پژوهي، مطالعاتي فرا رشته اي است که نظر بسياري از محققان و نوآوران حوزه علوم اجتماعي را به خود جلب کرده و مي تواند تمام علوم را تحت تاثير قرار دهد. قلمرو موضوعي آينده پژوهي، تمام بخش هاي فرهنگ، اقتصاد، سياست، تکنولوژي و هنر را در بر گرفته و نظر به تغييرات پيش رو، موضوعات آن رو به افزايش است. براي زمان آينده نيز نمي توان محدوده استانداردي در نظر گرفت.
آينده پژوهان، براي انجام مطالعات خود، مباني و اصولي دارند؛ از جمله اين که: گرچه آينده قابل پيش بيني قطعي نيست، ولي غيرقابل پيش بيني هم نمي باشد؛ بيشتر مطالب و ارزش ها در باره آينده را مي توان شناخت و اين از سودمندترين دانش هاست؛ تمام علوم در رشته و موضوع خود به پيش بيني هايي مي رسند، پس علم يکي از مباني آينده شناسي است؛ ساختار الگوهاي فردا، قطعا توان پيش بيني بيشتري را نصيب بشر خواهد کرد.
آينده پژوهي يک ضرورت است، زيرا تجربه نشان داده موفقيت سازمان ها در گرو درک سريع متغيرهاي محيطي و پيش بيني تهديدات و فرصت ها و احراز آمادگي هاي لازم است. مضافا که هدف آن، ادراک و غلبه بر نيروهاي درازمدت تغيير، به جهت ارايه تصويرهاي بديل و مطلوب از آينده به منظور حفظ و گسترش رفاه و امنيت بشري است.
مرزشکني دانش، مستلزم تربيت آينده پژوهاني است که با تفکرات فلسفي و مدل سازي براي کاوش هاي منظم، به کشف انتخاب هاي مختلف براي آينده، تعيين راهبردهاي هدفمند و طراحي عمل اجتماعي موثر بپردازد.