مقاله آينده پژوهي؛ رهيافتي نو در مديريت جامع حمل و نقل شهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مطالعات مديريت ترافيك از صفحه ۷۷ تا ۱۰۰ منتشر شده است.
نام: آينده پژوهي؛ رهيافتي نو در مديريت جامع حمل و نقل شهري
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت حمل و نقل
مقاله آينده پژوهي
مقاله جا به جايي سرمشق ها
مقاله برنامه ريزي
مقاله رويکردهاي نوين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: باباغيبي ازغندي عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پيچيدگي مسايل حوزه حمل و نقل در شهرها، سبب شده است تا تحقيقات و مطالعات کارشناسان و برنامه ريزان در ارايه راه حل ها، همواره يک گام عقب مانده و عمدتا دنباله روي مسايل اين حوزه باشد. در اين ميان مديران شهري براي حل مسايل اين حوزه، تدابير و سياست هاي گوناگوني به کار مي گيرند که غالبا به صورت مسکن هاي مقطعي، اندک زماني معضلات را التيام مي بخشد، لکن به دلايل متعدد، کارآمدي اين سياست ها همواره از سوي مردم و منتقدان با چالش هاي جدي مواجه است، به گونه اي که درحال حاضر مديران و برنامه ريزان اين حوزه متقاعد شده اند كه بسياري از سرمايه گذاري ها به خصوص در زير سيستم هاي مديريت حمل و نقل شايد باعث بهبود مقطعي در وضع حمل و نقل شهرها شود، ولكن راهكاري براي دست يابي به شرايطي مطمئن و پايدار نخواهد بود، بلکه آنچه نياز است تجديدنظر در رويکردهاي کلان مديريتي و به کارگيري ابزارهاي جديد در برنامه ريزي است. ابزارهايي که ويژگي هاي موج سوم مديريت (تغيير براي انطباق با محيط آينده) در آن معنا يابد.
در اين مقاله ضمن طرح و بررسي دو چالش عمده موجود در برنامه هاي مديريت جامع حمل و نقل شهري، دانش آينده پژوهي را به عنوان رهيافتي نوين، که مي تواند براي حل معضلات حمل و نقل کارساز باشد، معرفي مي کنيم و با تبيين قلمروهاي مطالعاتي آينده پژوهي، كم و كيف تاثيرات آن بر حمل و نقل شهري و زمينه کاربرد اين علم در مباحث حمل و نقل را بيان خواهيم نمود. هم چنين ضمن معرفي اصول، تعاريف اساسي و مفاهيم اوليه علم آينده پژوهي با بياني ساده و مختصر، برخي از مهم ترين انواع روش هاي مطرح آينده پژوهي نيز بيان خواهد شد. در ادامه نيز با ارايه الگو، راهکاري مناسب براي کاربردي نمودن استفاده از اين علم نو در زمينه حمل و نقل ارايه مي شود.