مقاله آيه ميثاق و نظريه خداشناسي فطري، رهيافتي تاريخي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در فصلنامه انديشه نوين ديني از صفحه ۹ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: آيه ميثاق و نظريه خداشناسي فطري، رهيافتي تاريخي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آيه ميثاق
مقاله آيه ذر
مقاله نظريه فطرت
مقاله خداشناسي فطري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غفوري نژاد محمد
جناب آقای / سرکار خانم: بهشتي احمد (عارف)

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از زمينه هاي مطالعه تاريخي نظريه فطرت در بعد خداشناسي، سخناني است كه انديشمندان اسلامي اعم از محدثان، متكلمان، عرفا، فلاسفه و مفسران در ذيل آيه ۱۷۲ سوره اعراف-كه به آيه «ميثاق» يا «ذر» مشهور است-بيان داشته اند.
در طول تاريخ انديشه اسلامي، در ذيل آيه مزبور، سه مفهوم سازي عمده از خداشناسي فطري شكل گرفته است كه بر «حصول معرفت همگاني نسبت به خداوند در عالم پيشين»، «بداهت و ضرورت وجود خدا» و «استعداد نفس براي معرفت به وجود او» استوار است. در اين ميان، تنها مفهومي كه به لحاظ دلالي به ظاهرِ آيه قابل استناد است، مفهوم نخست است.