مقاله آيين سوگ سياوش در نوروز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۳ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۲ تا ۱۲ منتشر شده است.
نام: آيين سوگ سياوش در نوروز
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آيينهاي نوروزي
مقاله فرهنگ ايران
مقاله سياوش

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ادريسي آريمي مهري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسطوره سياوش نمادي از باورهاي خاص فرهنگ كشاورزي جوامع آسيايي درباره خزان و بهار، خشكسالي و باران و زندگي گياه است. اين اسطوره در دوره قبل از ورود آرياييها، ملهم از اساطير ايزدان نباتي بين النهرين، در نجد ايران و دره سند، صورتي منطبق با فرهنگ ايران يافت و به طور متمركز براي مدت زمان حدود سه هزار سال در آسياي ميانه به شيوه آيين هاي نمايشي به اجرا درآمد.
قدمت آيين سوگ سياوش در نوروز نشانگر عمق باور توده مردم و اهميت اين اسطوره نزد ساكنان كشاورز آسياي ميانه است. چند نقاشي موجود درباره نحوه اجراي آيين سياوشان حاكي از وجود عناصر اصلي و مهم چون زنان و موسيقي، حضور خدايان با هاله اي دور سر به نشانه تقدس و آسماني بودن اين آيين است. اگرچه پس از ايام مراسم آييني سوگ سياوش، جشن آن نيز با اولين روز سال نو و منطبق با فصل بهار، آن هم به كمال برگزار مي شد، ولي عموما اطلاعات نسبتا كمتري درباره جشن سياوش يا جشن رويش گياه موجود است. نويسنده اين مقاله درصدد تبيين آرا مختلف در خصوص ريشه هاي آيين سوگ سياوش در ايران است.