مقاله آيين فتوت و جوانمردي در حديقه سنايي در بررسي ماخذ حكايتي از حديقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در متن پژوهي ادبي (زبان و ادب پارسي) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۱۳ منتشر شده است.
نام: آيين فتوت و جوانمردي در حديقه سنايي در بررسي ماخذ حكايتي از حديقه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فتوت
مقاله سنايي
مقاله حديقه
مقاله زنان عارف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از حکايت هاي کتاب «حديقه» روايت جوانمردي مردي از صوفيه است. اين حکايت بيانگر يکي از اصول اساسي انديشه فتوت و آيين فتيان است. نويسنده در مقاله حاضر، درصدد کشف ماخذ اصلي اين حکايت برآمد و در طي اين جست وجو بر وي روشن شد که جز کتاب «حلية الاولياء» ابونعيم اصفهاني که به عنوان يکي از مآخذ کتاب ذکر شده، روايت فوق در ميان احاديث مروي از دو امام بزرگوار شيعه امام سجاد (ع) و امام محمدباقر (ع) موجود است و سلمي در کتاب «ذکر النسوة المتعبدات الصوفيات»، روايتي شبيه به آن را ذکر مي کند که احتمال مي رود از سرچشمه هاي اصلي اين حکايت باشد. ابوالحسن هجويري در «کشف المحجوب» و شهاب الدين عمر سهروردي در «عوارف المعارف» نيز به اين حکايت اشاره کرده اند. با توجه به اينکه در روايت سلمي، زن عارف قهرمان داستان است؛ بخشي با عنوان زنان و فتوت به مقاله حاضر افزوده شد تا جايگاه زنان در فتوت و زنان فتي نيز معرفي شوند.