مقاله آيين نامه انضباطي پيشنهادي سوء رفتارهاي پژوهشي: يك پژوهش كيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۹ در گام هاي توسعه در آموزش پزشكي از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: آيين نامه انضباطي پيشنهادي سوء رفتارهاي پژوهشي: يك پژوهش كيفي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء رفتار پژوهشي
مقاله تقلب
مقاله پژوهش هاي زيستي پزشكي
مقاله اخلاق

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نخعي نوذر
جناب آقای / سرکار خانم: نجفي پور حميد
جناب آقای / سرکار خانم: روحاني علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: رفتاري شاهرخ
جناب آقای / سرکار خانم: مبشر مينا
جناب آقای / سرکار خانم: حسني فاطمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: به نظر مي رسد تعداد موارد سوء رفتار پژوهشي رو به افزايش است. لذا تدوين آيين نامه هاي انضباطي بيش از پيش ضرورت يافته است. هدف از اين مطالعه پيشنهاد و تدوين آيين نامه اي به منظور تبيين انواع سوء رفتار پژوهشي و نحوه رسيدگي به آن است.
روش كار: در اين پژوهش كيفي، سه نشست توافقي برگزار گرديد. در هر نشست ۵ تا ۶ فرد صاحب نظر در حيطه هاي مرتبط شامل يك استاد دانشگاه با تجربه كافي مديريت پژوهشي، دو صاحب نظر در زمينه اخلاق حرفه اي و دو كارشناس خبره در امور حقوقي شركت نمودند. هر جلسه به مدت ۱٫۵ تا ۲ ساعت به طول انجاميد. بر پايه جستجوي وسيع متون و تجارب شخصي در دو جلسه اول انواع مختلف سوء رفتار پژوهشي تبيين گرديد و در نشست سوم توافق بر سر رده بندي سوء رفتارهاي پژوهشي به عمل آمد.
يافته ها: در مجموع ۴۹ نوع سوء رفتار پژوهشي شامل ۱۷ نوع خفيف، ۲۲ نوع متوسط و ۱۰ نوع شديد مشخص و تعريف گرديد كه بر اساس شدت آن، مجازات هايي از «اخطار و احضار شفاهي» تا «بازنشستگي زودتر از موعد با تقليل مرتبه يا پايه» تعيين گرديد. در نهايت چند پيشنهاد توسط اعضاي نشست ارايه شد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش، انواع سوء رفتارهاي پژوهشي و نحوه برخورد با هر يك را تبيين نمود كه خود مي تواند بستري براي تنظيم آيين نامه كشوري و مطابق با فرهنگ بوده و همچنين مبنايي براي مداخلات پيشگيرانه باشد.