مقاله آگاهي، نگرش و عملکرد خانوارهاي شهري در خصوص اصول کاربردي تغذيه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۱۱ تا ۱۸ منتشر شده است.
نام: آگاهي، نگرش و عملکرد خانوارهاي شهري در خصوص اصول کاربردي تغذيه
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله عملکرد
مقاله تغذيه
مقاله خانوار شهري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فريور فرشاد
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رامين
جناب آقای / سرکار خانم: عظمتي بهار
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده اهرنجاني شبنم
جناب آقای / سرکار خانم: كشت كار عباسعلي
جناب آقای / سرکار خانم: شيخ الاسلام ربابه
جناب آقای / سرکار خانم: نديم ابوالحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: يکي از مهم ترين علل معضلات تغذيه اي در جهان، عدم آگاهي تغذيه اي و در نتيجه عملکرد نامناسب در اين مقوله است که باعث مشکلاتي از قبيل سوء تغذيه و ابتلا به بيماري هاي غيرواگير مختلف مي شود. مطالعه جاري به منظور ارزيابي وضعيت آگاهي، نگرش و عملکرد خانوارهاي شهري درباره اصول کاربردي تغذيه در سال ۱۳۸۳ در استان هاي گلستان، سيستان و بلوچستان و بوشهر طراحي و اجرا شد.
روش کار: اين مطالعه به صورت مقطعي به بررسي سطح آگاهي، نگرش و عملکرد خانوارهاي شهري در زمينه اصول کلي تغذيه در استان هاي منتخب مي پردازد. روش نمونه گيري به صورت خوشه اي يک مرحله اي با اندازه خوشه هاي مساوي بود. داده هاي موردنياز از طريق پرسشنامه ساختار يافته و با انجام مصاحبه با افراد واجد شرايط پاسخگويي در خانوارها جمع آوري شد.
نتايج: در اين مطالعه، در مجموع تعداد ۱۱۵۴ نفر در مناطق مورد نظر، تحت بررسي قرارگرفتند. حدود ۷۰-۵۰% از پاسخ دهندگان، از ۴ گروه اصلي غذايي مطلع بودند و ۵۰-۴۰ % از افراد نسبت به نقش آن ها در بدن انسان آگاهي داشتند. در اکثر موارد نگرش خانوارها در زمينه تغذيه مطلوب بود. فراواني مصرف گوشت قرمز در افراد مورد بررسي به ندرت، گوشت ماهي در سطح متوسط، حبوبات در سطح بالا، ميوه و سبزي، شير، ماست و پنير در سطح قابل قبول و مصرف چيپس و پفک، قند و شکر و نوشابه هاي گازدار در سطح بالايي قرار داشتند.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه مي تواند دفتر بهبود تغذيه را در بهبود طراحي و اجراي موثر برنامه هاي مداخله اي براي پيشبرد سلامت تغذيه اي اقشار جامعه ياري کند.