مقاله آگاهي بيماران ديابتي مبتلا به سطوح مختلف رتينوپاتي از عوارض چشمي ديابت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۲ منتشر شده است.
نام: آگاهي بيماران ديابتي مبتلا به سطوح مختلف رتينوپاتي از عوارض چشمي ديابت
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ديابت
مقاله هايپر گليسمي
مقاله رتينو پاتي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فلاحتي جمال
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: آستانه صالح
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي فاطمه مرجان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ديابت ششمين علت مرگ و مير در دنياست كه هر دو نوع تيپ ۱ و ۲ آن همراه با بروز عوارض چشمي بوده به گونه اي كه خطر كوري در بيماران ديابتي ۲۵ برابر افراد عادي مي باشد لذا پژوهش حاضر با هدف تعيين آگاهي بيماران ديابتي از عوارض چشمي ديابت صورت پذيرفته است.
مواد و روش ها: در طي يك مطالعه مقطعي تحليلي ۲۰۰ نفر از بيماران ديابتي مراجعه كننده به درمانگاه چشم بيمارستان اميركبير اراك در سال ۱۳۸۷ مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه سازمان يافته جمع آوري و سپس برخي از عوامل موثر بر آگاهي بيارا از عوارض چشمي ديابت مورد تجزيه تحليل قرار گرفته است.
يافته ها: ميزان آگاهي ۴۰ درصد از بيماران ديابتي در خصوص عوارض چشمي ديابت در حد متوسط بوده و همچنين بين آگاهي با متغيرهاي سن، شغل، تحصيلات، نوع رتينوپاتي، نوع درمان و مدت مراجعه به چشم پزشك ارتباط معني دار مشاهده شد (p<0.001) در حالي كه بين آگاهي با متغيرهاي جنس، سابقه فاميلي ابتلا به ديابت و كنترل رژيم غذايي ارتباط معني داري ديده نشد (p>0.05).
نتيجه گيري: اين مطالعه نشان داد که سطح آگاهي بالاتر در بيماران ديابتي متضمن رعايت رژيم غذايي مناسب براي بيماران نبوده، اما مي تواند موجب پيگيري بيشتر بيماران براي پيش گيري از بروز عوارض بيماري ديابت گردد.