مقاله آگاهي و نگرش پزشکان و پرستاران و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان در مورد توريسم پزشکي در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله اپيدميولوژي ايران از صفحه ۳۱ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: آگاهي و نگرش پزشکان و پرستاران و دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان در مورد توريسم پزشکي در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آگاهي
مقاله نگرش
مقاله توريسم پزشکي
مقاله پزشکان
مقاله پرستاران
مقاله دانشجويان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضياشيخ الاسلامي نازنين
جناب آقای / سرکار خانم: رضاييان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: بهسون مريم
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي پور مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه و اهداف: توريسم پزشکي در جهان امروز از مهم ترين شاخص هاي صنعت توريسم و داراي منافع اقتصادي اجتماعي بالا محسوب مي شود. منظور از توريسم پزشکي، مسافرت بيماران به ساير کشورها براي استفاده از سرويس هاي درماني ارزانتر از کشورشان است. لذا با توجه به نو بودن اين صنعت و عدم انجام اين مطالعه در ايران، بر آن شديم تا ميزان آگاهي و نگرش کادر پزشکي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان را در مورد توريسم پزشکي ارزيابي نماييم.
روش کار: اين مطالعه توصيفي بر روي ۳۰۰ نفر از کادر پزشکي دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان و بوسيله پرسشنامه انجام شد. پرسشنامه شامل سه دسته سوالات دموگرافيک، بررسي آگاهي و نگرش شرکت کنندگان بود.
نتايج: فقط ۳/۸% از شرکت کنندگان در زمينه توريسم پزشکي مطالعه داشتند و تنها ۷/۱۴% از آنها تا کنون با اين توريست ها برخورد داشتند. اغلب شرکت کنندگان (۷/۶۸%) معتقد بودند که توسعه توريسم پزشکي آثار مضر اجتماعي نخواهد داشت و ۶۲% عقيده داشتند که ورود اين بيماران منجر به ارتقا سطح دانش پزشکان ايراني خواهد شد. در کل ۳/۶۷% از شرکت کنندگان موافق ورود اين توريست ها به ايران بودند و ۳/۵۴% عقيده داشتند که توسعه توريسم پزشکي مي تواند وضعيت درماني بيماران ايراني را بهبود بخشد.
نتـيجه گيري: آگاهي شرکت کنندگان بسيار کم است و بايد اقدامات آموزشي زيادي توسط سازمان هاي مسوول صورت گيرد؛ ولي به نظر مي رسد که نگرش کادر پزشکي نسبت به توريسم پزشکي بسيار خوب بوده و اين افراد مي توانند در اين زمينه فعاليت موثري داشته باشند.