سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

نیما نامداری – شرکت مهندسین مشاور مترا و عضو کمیته IT وزارت راه و ترابری

چکیده:

سرمایه گذاری در توسعه کاربرد فناوری اطلاعات در سازمانهای نوین ضرورتی اجتناب ناپذیر است که مستلزم تدوین برنامه ای واقع بینانه و جامع می باشد. طرح جامع IT به منزله چنین سندی میباید یکی از اهداف سه گانه کنترل هزینه، تحقق رشد و هماهنگیرا که از سوی مدیران سازمان تعقیب می شود، پشتیبانی کند، طبعا تدوین طرح جامع IT سازمان به عنوان بخشی از وظیفه دائمی مدیران برای برنامه ریزی، یک فرایند مستمر درون سازمانی است. این فرایند نیز مانند هر فرایند دیگری بر اساس رویکرد واحدی طارحی شده و محصولات متناسب با طراحی را ارائه خواهد کرد. در این مقاله نشان داده خواهد شد که تجربه انتخاب معماری سازمانی به عنوان یگانه رویکرد تدوین طرح جامع IT در ایران، اغلب محصولاتی متناسب با اهداف مد نظر مدیران تولید نکرده و در پایان مدلی توصیفی برای انطباق رویکرد محصولات این فرایند ارائه خواهد شد.