سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی حسابداری و حسابرسی
تعداد صفحات: ۳۰
نویسنده(ها):
جابر عرب نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
احمد عبداللهی – عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی غیردولتی گلستان

چکیده:
این مطالعه توازن میان مقررات حسابداری و اثرات سیاسی را در اجرای استانداردهای گزارش دهی مالی بین المللی (استانداردهای بینالمللی گزارش گری مالی) در یک کشور درحال توسعه بررسی می کند. ۴۳ مصاحبه از ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ انجام شدند. به علاوه اعمال اسناد از ۱۹۹۸ تا ۲۰۱۳ در رابطه با استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ارزیابی گردید، مطالعه نشان می دهد که فقدان چارچوب مقرراتی حسابداری و اثرات سیاسی مانع اجرای مؤثر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی می شوند. مهمتر اینکه در رابطه با توازن میان مقررات حسابداری و اثرات سیاسی، سطح بالایی از اثرات سیاسی، ترس بیشتری را برای اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ایجاد می کند. این مطالعه می تواند در سیاست گذاری در رابطه با مقالات مرتبط با اجرای استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی مفید باشد.