سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا موسوی حرمی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
اسداله محبوبی – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
محمد خانه آباد – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد
ناصر رضاوند – گروه زمین شناسی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

رودخانه کشف رود یک رودخانه ماسه ای-گراولی مآندری با کانال منفرد و بار بستر است که از غرب به شرق در دشت مشهد جریان دارد. مطالعات بافتی نشان داده است که اندازه دانه ها از سر شاخه های تغذیه کننده به طرف پایین دست در دشت مشهد کاهش یافته و سپس به دلیل وضعیت خاص زمین شناسی منطقه و نزدیک شدن منشأ، مجدداً افزایش می یابد که این مسئله برخلاف روند عمومی کاهش اندازه دانه به طرف پایین دست در رودخانه هاست. براساس مطالعات بافتی و ساختارهای رسوبی ۱۲ رخساره سنگی در رسوبات این رودخانه شناسایی شده است. امید است این اختصاصات ویژه که در رودخانه کشف رود مشاهده می شود، بتواند به عنوان الگویی در مطالعه رسوبات رودخانه ای ادوار گذشته در ارتباط با مسائل اکتشافی مورد استفاده قرار گیرد.