سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عبدالمجید یعقوب پور – گروه زمین شناسی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

نیازهای بشر در هر زمینه ای سمت و سوی آینده پژوهش در آن زمینه را تعیین می کند . با تغییراتی که انسان در جو زمین با افزودن آلاینده ها بوجود آورده و مسایلی نظیر فرسایش خاک، کاهش کیفیت خاک، ناسالمی مواد غذایی،  کمیت و کیفیت آب های در دسترس، جهان با بحرانهای بسیاری روبرو شده است . تکیه بر مصرف سوختهای فسیلی شامل نفت، گاز، زغالسنگ، شیل نفتی، ماسه قیری علاوه بر آلوده شدن محیط ناپایداری در ادامه برآوردن نیاز بشر را نیز به همراه دارد . مقابله با عوامل ناسازگار در محیط زیست و آماده سازی پالایه ةای مناسب برای جدایش آلاینده ها خود
مشکل ساز دیگری برای بشر است . مجموعه نیازهای انسان در جهان از خورشید، جو کره، زیستکره، آبکره و حدود ۵ کیلومتر بخش فوقانی پوسته زمین تأمین می شود . به استثناء خورشید سایر بخش ها در دسترس و در معرض آلوده شدن توسط انسان است . پژوهش های آینده در علوم زمین معطوف به نحوه استفاده بهینه از این منابع با توجه به ازدیاد جمعیت سطح کره زمین است