سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: پنجمین همایش سراسری علوم انسانی و هنر

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل نودهی – عضو هیات علمی واحد آزادشهر
فاطمه شکی – کارشناس حسابداری

چکیده:

فناوری عمده ترین عامل پیش روی حسابداری در سالهای آینده است . گرایش های استفاده از فناوری ، به تدریج تجارت و حسابداری را زیر پرتو خود قرار می دهد. اندازه گیری و گزارشگری معاملات تجاری را که سالها در صلاحیت حسابداران بوده است، اقتصاد اطلاعات به چالش خوا هد کشید و همین امر حسابداران را وا خواهد داشت تا نقش شان را تعدیل کنند.بنیان های حرفه ای حسابداری ، با و جود تقاضاهای جدید برای خدمات رو به گسترش و ارزش های تثبیت شده ، تضعیف خواهد شد.پیش بینی آینده همه رشته های دانش و علوم سال ها است که موضوع پژوهش و تفکر بسیاری از دانشمندان عصر حاضر و آینده نگری به معنای پیش بینی روندهای آینده جایگاه ویژه ای در کارهای پژوهشی پیدا کرده است. بررسی مراحل پیدایش ،رشد و تکامل حسابداری نشان می دهد که: اطلاعات حسابداری نیاز هر جامعه است. ابزارهای که حسابداری برای تأمین نیازهای اطلاعاتی بشر ابداع، توسعه و تکامل یافته است و می یابد.عوامل سیاسی ، قانونی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و فناوری در یک دوری تسلسلی بر یکدیگر متقابلاً اثر می گذارند و موجبات بروز تحول ، پیشرفت یا عقب ماندگی در حسابداری را فراهم می آورند.حسابداری نقش اساسی در آینده نگری و برنامه ریزی دارد. در نتیجه برای برخورد خردمندانه با تغییرات احتمالی آینده به راهبردی نیاز داریم که ما را به کمترین هزینه و در دورترین زمان به مقصد برساند و کمترین عارضه را هم در پی داشته باشد. نخستین پرسشی که درباره موضوع این مقاله به ذهن می آید این است که آیا در شرایط حاضر و با روش های موجود ، پیش بینی آینده امکان پذیر است ؟ پاسخ این پرسش مثبت است.