سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: همایش سراسری مباحث کلیدی در علوم مدیریت و حسابداری
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
غلامرضا کشیری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی ، بانک توسعه تعاون

چکیده:
در به واسطه تغییر محیط کسب و کار، مدیریت منابع انسانیHRM نیز لزوما باید تغییر کنند. نظر به ضرورت پاسخگویی به تغییرات، پیش بینی محیط، تغییرات و اتخاذ تصمیمات اثرگذار درخصوص آینده، مدیریت منابع انسانی با ید تغییر کند . آینده غیرقابل پیش بینی است و مشکل است تعیین کنیم که چه پیش خواهدآمد ازاین رو انعطاف پذیری و کسب دانش کافی درجهت پاسخگویی به این عدم قطعیت ها مهم استد. رحالی که مدیران منابع انسانی ارتباط خود را با توسعه فناورانه حفظ می کنند، ضروری است موضوعاتی که با نقشهای اصلی پرسنلی آنها مرتبط می شوند را با موضوعات عمومی کاری و اقتصادی ترکیب کنند. لازم به ذکر است که واحدها و مدیران منابع انسانی موفق، تاثیر استراتژیک مهمی بر سازمانهای متبوعشان دارند