سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حسین رضایی دولت ابادی – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان ،گروه راهبرد دانش و فناوری، دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان
رضا محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد آینده پژوهی، دانشکده علوم و فناوری های نوین دانشگاه اصفهان

چکیده:

امروزه به دلیل تغییرات سریع محیط و نیاز سازمان ها به حفظ توانایی و چابکی ، سازمان ها آینده نگاری استراتژیک را به عنوان ابزاری برای اتخاذ تصمیمات صحیح با دید به آینده در خدمت می گیرند. لازم است اینده نگاری در تمام ابعاد سازمان گسترش داده شود تا مزایای آن کل سازمان را در بر گیرد. اینده نگاری استراتژیک فرایندی پویا است و نباید به جلسات مقطعی ختم شود. از این راهکار به صورت های مختلف از جمله برای ارتقای ظرفیت های موجود یا ایجاد توانمندی جدید یا استفاده از توانمندی های افراد خارج از سازمان و یا ترکیبی ار هر سه مورد استفاده می شود. انتخاب روش آینده نگاری نیز اهمیت بسیاری دارد زیرا در موفقیت اینده نگاری استراتژیک تاثیر زیادی دارد.