سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری
تعداد صفحات: ۱۶
نویسنده(ها):
محمدرضا تقوا – عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده:
امروزه فناوری ا طلاعات به عنوان یکی از فناوری های پیشرو و تأثیر گذار در دنیا مطرح است که در این مقاله تلاش شده است که با مطالعه روش های مختلف و کارآمد آینده نگاری و با استفاده از مدل پامفا جهت انجام فرایند آینده نگاری در حوزه فناوری اطلاعات برای کشور مدلی ارائه شود. در این مدل از روش های سناریو ن گاری، پانل های تخصصی و دلفی استفاده شده است. هر کدام از این شیوه ها با برخورداری از نقاط قوت منحصر به فردخود، و بهره گیری از نظرات افراد متخصص و خبره می توانند به پیشبرد طرح این مدل کمک شایانی نمایند. از برونداد این طرح آینده نگاری می توان در تدوین سیاستهایی جهت توسعه مناسب حوزه فناوری اطلاعات در ایران سود جست. پس از بررسی پاسخ های ارائه شده توسط جمعی از خبرگان متخصص در زمینه فناوری ا طلاعات و استفاده از مدل پامفا، ۹ عامل کلیدی ا ستخراج شد که شایان توجه است که مداخلات سیاستی دولت دارای بیشترین اثر در این سناریو را دارد و نقش نظارتی د ولت در مرحله پایانی قرار گرفته است. عواملی دیگری چون برنامه های تحقیق و توسعه دانشی، سرمایه گذاری و عوامل دیگر در اولویت های بعدی این سناریو می باشند.