سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد خواجویی –
محمد حسینی مقدم – دفتر همکاری های فناوری ریاست جمهوری

چکیده:

روندها و مناسبات دنیای فعلی در متن و بستری از تعاملات در هم تنیده و پیچیده جاری هستند. اینتعاملات لزوماً خطی، تناوبی و پایدار نیستند که بتوان به راحتی آنها را پیش بینی و چاره اندیشی کرد. بهعبارت روشنتر ماهیت و ذات تحولات امروزه به گونه ای است که به دشواری شاید بتوان ادعا کرد که یکسازمان، بنگاه یا حتی یک کشور تا یک سال دیگر از چه وضعیتی برخوردار خواهد بود. بنابراین به پایانعصر تدوین استراتژی چندساله رسیده ایم. در چنین وضعی چگونه می توان به لحاظ مفهومی برای یک بنگاهیا یک کشور در عرصه های مختلف به ویژه در عرصه ی فناوری اقدام به آینده نگاری کرد؟این سؤالی است که در این نوشتار تلاش شده است به آن پاسخ داده شود