سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سیده زهرا اجاق – اندیشکده تدبیرفردا(بنیاد توسعه فردا)

چکیده:

این مقاله حوزه عمومی را به عنوان ویژگی مدرنیته مورد دقت نظر قرار می دهد و با توجه به شرایط در حال گذار ایران ومختصات حوزه عمومی ایرانی، به آینده نگاری و تفسیر ویژگی های احتمالی حوزه عمومی ایرانی و از آنجا مدرنیته ایرانیمی پردازد. قابل توجه است که آینده نگاری مدرنیته ایرانی در این مقاله براساس تغییرات قابل مشاهده کنونی در حوزهعمومی انجام شده است و کوشش شده تا براساس تفسیر خاص نگارنده، چگونگی مواجهه با این تغییرات برای استفاده بهینهاز فرصت ها و چالش های احتمالی با توجه به ضرورت سپری شدن سریع تر دوره گذار، توضیح داده شود.