سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین همایش آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی شماعی – گروه آینده نگاری مرکز صنایع نوین – وزارت صنایع و معادن
امیر ناظمی – گروه آینده نگاری مرکز صنایع نوین – وزارت صنایع و معادن
سونیا شفیعی – عضو پروژه دانشنامه آینده اندیشی
روح اله قدیری – گروه آینده نگاری مرکز صنایع نوین – وزارت صنایع و معادن

چکیده:

هر نظریه ای به ما این امکان را می دهد تا جهان را از منظری تازه و متفاوت مشاهده کنیم. بسیاری از دانش هایجدید، دانش هایی بین رشته ای یا چند رشته ای هستند . از این رو هر یک از دانش های سازنده آن ها ، باعلاقمندی ها و نگرش های خاص خود به موضوع می نگرند. ورود افراد متفاوت به اینگونه دانش ها و استفاده وکاربرد آن ها نیز از همین فرآیند ساده نشأت می گیرد. آینده نگاری نیز از جمله این دانش هاست و لذا هر یک ازتجربیات آینده نگاری با توجه به نگرش ها و دیدگاه هایی، برخاسته از هر یک از دانش های سازنده آن است. اینموضوع در نوع انتخاب اهداف ، نوع استفاده از آینده نگاری و نوع توجهات و تمرکزهای این فعالیت ها به وضوحقابل مشاهده است.در این تحقیق سعی می شود تا بر اساس تقسیم بندی مفهومی رایجی که آینده نگاری را برآمدهاز ۳ حوزه برنامه ریزی استراتژیک، آینده اندیشی و سیاست گزاری می داند، به آینده نگاری ها نگاه شود و تفاوتنگاه ها و وجوه تمایز میان هر یک از افراد و تجربیات با توجه به گرایش آنان به هر یک از ۳ حوزه فوق یافت شود.