سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و برنامه ریزی انرژی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل شیرودی – کارشناسی ارشد شیمی کارشناس گروه فناوریهای تولید هیدروژن
مولود شیوا – کارشناس شیمی کارشناس گروه فناوریهای مصرف هیدروژن
علی باقریان – کارشناسی ارشد مکانیک رئیس گروه فناوریهای مصرف هیدروژن

چکیده:

نیاز بشر به استفاده از انرژی با صنعتی شدن به نحو چشمگیری افزایش یافته است و این نیاز موجب گردیده تا بشر از عصر استفاده از چوب و زغال سنگ به عصر استفاده از سوختهای با کربن کمتر متمایل شود. بحرانهای نفتی، آلایندگی ناشی از آن، کاهش ذخایر منابع فسیلی و تصویب قانونهای سخت مبارزه با آلودگی محیط زیست منجر به آن گردیده تا سوختهای با کربن کمتر همانند گاز طبیعی و در نهایت هیدروژن مورد توجه قرار گیرد. هیدروژن بدلیل دارا بودن تمامی نیازها و خصوصیات یک حامل انرژی مناسب و پاک در درازمدت می تواند جایگزین مناسبی برای سوختهای فسیلی باشد. امروزه هیدروژن م یتواند همانند گاز طبیعی در آینده نقش مهمی در اقتصاد انرژی داشته باشد. از دلایل برتری هیدروژن م یتوان به برگشت پذیر بودن چرخه تولید، عدم تولید CO2 و کاهش اثرات گلخانه ای و برتری تکنیکی و زیست محیطیآن نسبت به سایر سوختها اشاره نمود. لذا با توجه به نکات مثبت زیست محیطی، اقتصادی و قوانین وضع شده، امروزه جهان به سمت توسعه پایدار با استفاده از انرژی هیدروژنی سوق داده می شود. استفاده از هیدروژن همگام با توسعه پیلهای سوختی چشم انداز بسیار روشنی را در آینده برای بخش انرژی ترسیم م ینماید. این مطالعه نشان میدهد برای دستیابی به یک اقتصاد هیدروژنی نیازمند تجزیه و تحلیل بیشتری م یباشیم و برای گذر به عصر هیدروژنی پایدار، باید همه جنب ههای آن بطور دقیق مورد بررسی قرار گیرد.