سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس منطقه ای سیرد

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسعود مختاری – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
امیر راسخی نژاد – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
محمدمهدی میرجلیلی – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
مجتبی طواری – شرکت توزیع نیروی برق استان یزد

چکیده:

برق یکی ازمهمترین و گرانبهاترین انرژیهای پاک است که میتواند برای یک اقتصاددرحال توسعه مانند ایران اهمیت بسزایی داشته باشددرواقع یک اقتصادسالم افزایش بکارگیری انرژی الکتریکی به مفهوم رونق بیشتر و گسترش بخش تولید شده و بدیهی است این رویکرد با ایجادتحولات ساختاری فرایند توسعه اقتصادی را تسهیل می کند اما چنین رشدی چنانچه بدون برنامه ریزی پیش بینی و پژوهش علمی صورت پذیرد مشکلات و چالشهای اساسی را برای صنعت برق فراهم می نماید راهکارمناسب برای جلوگیری ازبوجود امدن چالش های مذکور پیش بینی مصرف و یاهمان آینده پژوهی درحوزه مصرف انرژی الکتریکی و میزان بارشبکه می باشد باتوجه به نیازبرنامه ریزی اینده شبکه های برق به خصوص درشبکه های رو به توسعه ای همچون شبکه برق استان یزد پیش بینی ذکر شده و یا اینده پژوهی درزمینه مصرف ازاهمیت راهبردی برخوردار است همچنین بادرنظر گرفتن استقلال شرکت های توزیع ازشرکت های برق منطقه ای درکشور و پیوستن آنها به بازار برق پیش بینی بار بیش ازپیش اهمیت یافته است