سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسن تقی پور کران – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی کارشناس ارشد وزارت آموز و پرور و مدرس دانشگاه
فرشته رضا پور درویش – تهران ، ادار کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران

چکیده:

در بررسی سیر تحولات فکری با رویکرد آینده پژوهی از گذشته تا کنون سه عنصر یا مولفه از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. این سه عنصر یا مولفه عبارتند از: تغییرات، سرعت تغییرات و تحولات و پیچیدگی. ویژگی هر کدام از این مولفه ها این است که رو به سوی آینده دارند و نظام ها و زیر نظام های نوینی را یا پدید می آورند و یا نوید می دهند. بر اساس همین مولفه ها دورنمای آموزش در آینده نظام بسیار پیچیده ای است که در نگاه اول برون دادهای نهایی غیرقابل پیش بینی دارد، ولی با توجه به اینکه رخدادهای آینده بر اساس سه نوع روند گذشته به حال، چرخشی و نوین واقع می شوند می توان روندهای آموزش را با توجه به روندهای جهانی مورد تجزیه و تحلیل قرار داد و به هدف ظرفیت سازی افراد جامعه برای نقش آفرینی در آینده دست یافت. یکی از چالشهای نظام آموزشی این است که تا چه اندازه کاربرد یافت های برآمده از مطالعات آینده پژوهی درباره آموزش می تواند در بهبود کیفیت آموزش موثر افتد؟ گسترده شدن مفاهیمی همچون قدرت هوشمند، دنیای فرانو، عصر بی سرزمین و … حکایت از دنیایی جدید دارد که در خلق و آفرینش آنها آموزش حرف اول را می زند. لذا پرداختن به آموزش در مواجهه با دنیای آینده، اصلی ترین وظیفه نظام آموزشی و آینده پژوهان می باشد هدف از مقاله حاضر بررسی فصول مشترک و ارتباط بین آینده پژوهی آموزش و ارتقاء شاخص های نظام آموزشی با تاکید بر روندهای جهانی است و در پی پاسخ مطلوب به این سوال است که تا چه اندازه می توان از رویکردهای آینده پژوهانه در ترسیم چشم انداز مطلوب در آموزش بهره جست؟ و تا چه اندازه بهره گیری از این ساز و کارها در ارتقاء و بهبود شاخص های نظام آموزشی موثر می باشد؟