سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حیدر امیران – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، مدیرعامل شرکت مشاورین کیفیت ساز

چکیده:

در ایـن مقالـه، سـعی شـده تصـویری از آینده حرکتهای تعالی خواهی و تعالی گرایی و الزامات مرتبط با آنهـا بـرای سـاز مان هـای ایرانـی تشـکیل گـردد . نـوآوری مشخص در این مقاله تبیین آینده مدلهای تعالی سازمانی و تبیین الزامات آنها جهت مواجهه هرچه بهتر با این سازمانها است