سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سولماز عابدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد جنگلداری، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد
نبی الله یارعلی – استادیار گروه علوم جنگل، دانشگاه منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد

چکیده:

توجه به آینده و اطلاع یافتن از آن، یک نیاز ریشه دار و عمیق است که مختص انسان مدرن نبوده و حتی انسان ابتدایی نیز با این مساله مواجه بوده است. جهان معاصر، عرصه ی تحولات شگرف و پویایی شتابنده است. ترسیم دیدمانهای روشن آینده، آگاهی از روند تحولات و تصمیمگیری بهنگام، می تواند هر جامعه و سازمانی را در یافتن بهترین راهکارها تواناتر سازد. در این محیط آکنده از عدم قطعیت، تنها رویکرد و سیاستی که احتمال موفقیت و کامروایی دارد، تلاش برای معماری آینده است. آینده پژوهی تلاشی نظام مند )سیستماتیک( برای نگاه به آینده بلندمدت درحوزه های دانش، فناوری، اقتصاد، محیط زیست، جامعه و . . . است که هدف اصلی آن شناخت فرصت ها و فناوری های جدید و تعیین بخش هایی است که سرمایه گذاری در آنها احتمال بازدهی بیشتری دارد؛ به بیان آینده پژوهی یعنی مهیا بودن برای آینده و اختصاص منابع موجود به بهترین وجه ممکن در راستای ارزش ها « ، دیگر امروزه با توجه به افزایش آلودگی های زیست محیطی، بقا و زیست انسان با خطر جدی مواجه .» و اهداف موردنظر شده است. بدیهی است که به موازات پیشرفت علم و تکنولوژی و ایجاد آلودگی های زیست محیطی، بشر هم برای دخالت و تغییر در محیط زندگی و ایجاد شرایط مطلوب تواناتر شده است. تحقیق حاضر، اصول، پایه ها و روش های آینده پژوهی در مدیریت جنگل که می تواند راه را برای تحقق چشم انداز آرمانی تسهیل نماید، مورد بررسی قرار داده است .