سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مسکن و توسعه کالبدی روستا

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محسن نیازی – دانشیار گذوه جامعه شناسی دانشکده علوم لنسانی دانشگاه کاشان
محمد کارکنان نصرآبادی – کارشناس ارشد جامعه شناسی و پژوهشگر دانشگاه کاشان

چکیده:

با آغاز شکوفایی فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه ۱۹۹۰ روز به روز بر کاربرد آن در بخش های مختلف اقتصادی افزوده شده و موجب بروز تحولات و پیشرفت های سریعی در آنها شده استبه طوری که سازمان ملل، نیاز به فناوری اطلاعات و ارتباطات را از عوامل رشد و توسعه کشورها ذکر کرده است. توسعه روستایی، جزیی از برنامه های توسعه هر کشور است که برای دگرگون سازی ساخت اجتماعی – اقتصادی جامعه روستایی بکار می روند. لذا امروزه به منظور تحقق توسعه روستایی در ابعاد مختلف نیازمند همگام و همراه شدن با تحولات و تغییرات روز جهان می باشیم. بر این اساس دستیابی به فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) می توان شهروندان را به مهمترین اخبار روز جهان و نیز امکانات اولیه جهت توسعه زیربنایی هدایت نماید. در این نوشتار به مفهوم توسعه روستایی و نیز نقش ICT در توسعه آن از زوایای مهم پرداخته شده است.