سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: اولین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمود صفارزاده – استادیار دانشگاه تربیت مدرس و قائم مقام مرکز تحقیقات و آموزش وزارت را
عبدالرضا محبی – کارشناس ارشد مهندسی دریا، گروه مطالعات دریایی مرکز تحقیقات و آموزش وز

چکیده:

هدف اصلی این مقاله بررسی حالتهای گوناگون ائتلاف در خطوط کشتیرانی است و در آن به کمک نمونه هایی از قراردادهای همکاری و ائتلافی که بین خطوط کشتیرانی ایتالیایی و یا بین این خطوط و خطوط کشتیرانی خارجی منعقد گردیده و نتایج حاصله از این قراردادها، به بررسی پدیده اتئلاف و اثرات آن بر کارایی خطوط کشتیرانی پرداخته شده است. مقاله حاضر شامل ۴ بخش، مقدمه، استراتژی تدارکاتی در خطوط کشتیرانی ، بررسی تجربی و نتیجه گیری می باشد.
اغلب مطالعات و بحث های عنوان شده در مقالهنیز نتیجه گیری های مربوط عمومیت داشته و برای تمام خطوط کشتیرانی صادق است اما برخی از مطالب مطرح شده و از جمله آمار و ارقام و نیز بعضی از نتیجه گیری ها مختص خطوط کشتیرانی ایتالیا می باشد.