سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرتضی عرب بیگی – امور نگهداری خطوط و ابنیه فنی منطقه اصفهان

چکیده:

هدف از ارائه این مقاله بیان اقدامات انجام شده در جهت جایگزین نمودن قطعات در سوزنهای۶۰ UICوUIC50 سائیده شده است که باید از سرویس خارج و تعویض گردد(با ابتکار و خلاقیت پرسنل این منطقه و به علت مشکل خریداری کردن قطعات سوزن ها از خارج و ارز بری آن اقداماتی در جهت استفاده مجدد از سوزن های سائیده شده صورت گرفتند.عملکرد سوزن های بازسازی شده نتایج مطلوبی داشته و مورد تائید اداره کل خط و ابنیه فنی نیز بوده است