سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مهدی شمس آراء – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران & گروه ژنتیک، دانشکده ع
علیرضا قریشی – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران
غلامرضا احمدیان – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران
ریحانه صالحی تبار – پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری تهران

چکیده:

ویروس بیماری بورس عفونی (IBDV)تبدیل به یکی از مسائل عمده صنعت مرغداری در سالهای اخیر شده است. ژن VP2 از طیور مبتلا به بیماری بورس عفونی (IBD) به وسیله reverse (transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR تکثیر شد. با مقایسه ترادف نوکلئوتیدی VP2 با سایر ویروس های گزارش شده در دنیا برخی اختلافات مشخص شد. در این بین یک جایگاه برش آنزیم Sma I در قسمت ثابت ژن VP2 ویروس مشاهده گردید. سایر نمونه های آلوده به ویروس مورد آزمایش RT-PCR قرار گرفت. محصول PCR با آنزیم Sma I هضم و نتایج با الکتروفورز ژل آگاروز بررسی شد. جایگاه برش آنزیم Sma I بر روی ویروس های مورد مطالعه وجود داشت. از این روش می توان برای شناسایی ویروس حاد گامبوروی ایران استفاده کرد.