مقاله ابراهيم سلطان و کتيبه نگاري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در صفه از صفحه ۲۱ تا ۳۰ منتشر شده است.
نام: ابراهيم سلطان و کتيبه نگاري
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کتيبه نگاري
مقاله ابراهيم سلطان
مقاله تخت جمشيد
مقاله خدايخانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرزاابوالقاسمي محمدصادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابراهيم سلطان، نواده تيمور، خوشنويس و کتيبه نگاري توانا بود و از کتيبه هايش در بناهاي شيراز بسيار ياد کرده اند. برخي از اين کتيبه ها در بناهايي چون دارالصفا و دارالايتام و بقعه ظهيري بوده است که اکنون آگاهي چنداني از آنها در دست نيست. گويا او کتيبه اي هم بر صفه آرمگاه سعدي نگاشته است.
سه يادگاري رقمدار از اين شاه زاده در کاخ تچر به جا مانده و کمال الدين ايناق نيز يادبودي به نام او بر طاقچه اول ايوان همين کاخ نوشته است. با توجه به تاريخ اين کتيبه ها، ابراهيم سلطان در شوال ۸۲۶ ق از تخت جمشيد بازديد کرده است. کتيبه رقمدار و بدون تاريخ او در بقعه علي بن حمزه شيراز متعلق به بناي ديگري است، اما نگارش کتيبه هاي چوبي اين بنا را از او مي دانند. بر طاقنماي غربي ضلع شمالي خدايخانه در مسجد جامع عتيق شيراز نيز نوشته اي بدون تاريخ و رقم حک کرده اند که ممکن است فرمان تفويض حکومت فارس از جانب شاهرخ به ابراهيم سلطان و شايد به قلم همو باشد. کتيبه هاي به جا مانده از ابراهيم سلطان به قلم ثلث است.