مقاله ابراهيم گلستان، پايه گذار نثري نوين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سبك شناسي نظم و نثر فارسي (بهار ادب) از صفحه ۱۰۹ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: ابراهيم گلستان، پايه گذار نثري نوين
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ابراهيم گلستان
مقاله ادبيات
مقاله داستان نويسي
مقاله گلستان سعدي
مقاله همينگوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طايفي شيرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: پورشبانان عليرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ابراهيم گلستان بعنوان يک نويسنده و رمان نويس، تاثير ملموس و مشخصي بر نسل نويسندگان پس از خود گذاشته است. نوع نثر موزون، آهنگين، شاعرانه و متشخص او که از سويي تحت تاثير نثر زيبا و آهنگين گلستان سعديست و از سوي ديگر متاثر از نويسندگان آمريکايي همدوره او همچون همينگوي است، در مجموعه هاي داستاني «آذر، ماه آخر پاييز»، «شکار سايه»، «جوي و ديوار و تشنه»، «مد و مه» و داستان بلند «خروس» شکلي خاص و متکامل مي گيرد که با برداشتهايي ذهني و زباني از سوي نويسندگان بعد از خود مواجه ميشود؛ بگونه اي که ميتوان گفت گستره زبان حاکم بر ادبيات داستاني امروز و ايجاد شگردهاي برخورد با زبان، همچون خلق فضاهاي موزون و شاعرانه در بافت زبان، سرچشمه اي حقيقي و آشکار در آثار ابراهيم گلستان دارند. در اين مقاله سعي بر آنست تا با مرور ويژگيهاي خاص سبکي ابراهيم گلستان و نحوه تاثير پذيري او از ديگر نويسندگان قديم و جديد، نوع تاثيرگذاري او بر فضاي ادبي معاصر در ايران مورد بررسي و تحليل قرار گيرد.