مقاله ابزارهاي اندازه گيري وضعيت سلامت و کيفيت زندگي سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۱۶۲ تا ۱۷۳ منتشر شده است.
نام: ابزارهاي اندازه گيري وضعيت سلامت و کيفيت زندگي سالمندان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندازه گيري
مقاله وضعيت سلامت
مقاله کيفيت زندگي
مقاله سالمند

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: درويش پوركاخكي علي
جناب آقای / سرکار خانم: عابدسعيدي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: سعيدالذاكرين منصوره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: در قرن حاضر با توجه به موفقيت اقدامات بهداشتي ـ درماني در تغيير الگوي بيماري ها، جمعيت سالمند دنيا بويژه در کشورهاي رو به توسعه از قبيل ايران بيشترين نرخ رشد را داشته است. بنابراين حفظ و ارتقا سلامت و کيفيت زندگي سالمندان به عنوان يک گروه جمعيتي آسيب پذير بيش از گذشته مورد توجه قرار مي گيرد. پژوهش حاضر با هدف شناسايي و معرفي ابزارهاي اندازه گيري وضعيت سلامت و کيفيت زندگي سالمندان انجام شد.
روش بررسي: با استفاده از کليد واژه هاي کيفيت زندگي و سلامت سالمندان جستجوي جامعي بدون محدوديت در سال انتشار مقالات در پايگاه هاي اطلاعاتي مدلاين، سازمان بهداشت جهاني و ساير منابع در دسترس انجام شد. با مطالعه اين مقالات، ابزارهاي سنجش وضعيت سلامت و کيفيت زندگي سالمندان شناسايي گرديد و ابزارهاي رايج مورد استفاده معرفي و در مورد آنها بحث شد.
يافته ها: بر اساس کليد واژه هاي جستجوي مطالعه حاضر، ۵۱۸۶ مقاله بدست آمد که ۹۱ مقاله بطور مستقيم در ارتباط با اندازه گيري وضعيت سلامت و کيفيت زندگي سالمندان بودند. بيشترين ابزارهاي مورد استفاده به ترتيب فرم کوتاه ۳۶ (۴۹ درصد)، فرم کوتاه ۱۲ (۷ درصد)، نيمرخ سلامت ناتينگهام (۶ درصد)، نيمرخ اثر ناخوشي (۴ درصد) و پرسش نامه وضعيت سلامت ۱۲ عبارتي (۴ درصد) بودند.
نتيجه گيري: با توجه به ويژگي هاي خاص سالمندان و استفاده از ابزارهاي عمومي اندازه گيري وضعيت سلامت و کيفيت زندگي، نياز به وجود ابزارهاي اندازه گيري خاص سالمندان با حساسيت و دقت بيشتر و اعتبار و پايايي مناسب تر ضروري است.