سال انتشار: ۱۳۹۲

محل انتشار: دومین همایش ملی آینده پژوهی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جلیل سلیمی – دانشجوی دکتری مهندسی آینده پژوهی، گروه مهندسی آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پژوهشگر؛ پژوهشکده مطالع
محسن بهرامی – استاد، گروه مهندسی آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر مدیر؛ پژوهشکده مطالعات آینده، دانشگاه صنعتی امیرکب
رضا مکنون – دانشیار، گروه مهندسی آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر عضو هیات مدیره؛ پژوهشکده مطالعات آینده، دانشگاه

چکیده:

در جامعه امروزی به مدد پیشرفت علم و فناوری تغییرات چنان شتابان و سریع است که اتکاء صرف به برنامه ریزی سنتی و خطی که اصولا مبتنی بر پیش بینی است برای دستیابی به موفقیت در آینده به هیچ وجه پاسخگوی نیاز مدیران نمی باشد با این وجود رویکرد نوین آینده پژوهی در جهت ساخت آینده به جای پیش بینی آینده، وارد عرصه های مدیریت و برنامه ریزی شده است. در این مقاله با رویکردی تحلیلی به معرفی ابزارهای آینده پژوهی که قابلیت کاربرد مستقیم در فرآیند برنامه ریزی را دارا می باشند، خواهیم پرداخت. در مجموع نه تکنیک پویش محیطی، تحلیل روند، برنامه ریزی بر پایه ی سناریو، برنامه ریزی بر پایه فرض، تصمیم گیری پابرجا، نقشه راه تکنولوژی، برنامه ریزی حساس به عدم قطعیت، پس نگری و تحلیل لایه لایه ای علت ها شناسایی و معرفی می گردد. موضوعات محوری، نقاط ضعف و قوت هر کدام از ۹ تکنیک بررسی و جایگاه هر کدام از این تکنیک ها را در سه فاز پیش از برنامه ریزی، برنامه ریزی و پس از برنامه ریزی تعیین می شود. نتیجه کلیدی تحلیل این تکنیک ها، عبارت است از اینکه علی رغم نقاط قوت و قابل توجه در هر کدام از تکنیک، هیچ یک از فنون کامل و جامع نیستند و در یک فرایند برنامه ریزی می توان از چندین تکنیک یا ترکیب آنها استفاده کرد.