سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مجید جمشیدیان مجاور – دانشجوی سال چهارم دکتری دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدرضا باسامی – استادیاردانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بیوانفورماتیک تبدیل به وسیله ای ضروری نه تنها برای تحقیقات پایه بلکه برای تحقیقات کاربردی در علوم بیوتکنولوژی و بیومدیکال شده است. توالی مطلوب در پرایمر و غلظت مناسب پرایمر از فاکتورهای اساسی ایجاد حداکثر specificity و efficiency در PCR است. یک پرایمر ضعیف طراحی شده می تواند موجب عدم تولید یا تولید ناچیز محصول همراه با محصولات غیر اختصاصی و یا ایجاد پرایمر دایمر شود. هدف این مقاله مطرح کردن توصیه های کلی برای طراحی و استفاده از پرایمرهای PCR است. چه بسیار پرایمرهایی را در مقالات منتشر شده می توان یافت که واجد خطاهای قابل توجه در طراحی اولیه می باشند.