سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس دانشجویی آموزش الکترونیکی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رمزی – دانشگاه قم
وحید قنبری – دانشگاه قم دانشکده فنی مهندسی
محمدحسن زینالی – دانشگاه قم، دانشکده علوم پایه

چکیده:

با توجه به گسترش آموزش الکترونیکی ابزارهای تالیف محتوی آموزش الکترونیکی اهمیت ویژه ای پیدا می کند در این مقاله به این ابزارها و ویژگی های آنها پرداخته و برخی از ابزارهای مطرح در این حوزه معرفی می شود یکی از ویژگی های مهم این ابزارها، تالیف محتوا براساس استاندارهای آموزش الکترونیکی از جمله مهمترین آنها SCORM می باشد با تاکید براین ویژگی ابزاری به نام نیلوفر طراحی و پیاده سازی شد و سپس تعدادی درس توسط آن تولید گردید و در نمونه محیط Run-time، که توسط شرکت ADL ارائه شده (SCORM.2004.4ED.SRTE) بررسی و مشاهده گردید که کلیه تعاملات محتوا و رعایت توالی تعریف شده مبتنی بر استاندارد SCORM به درستی صورت گرفت.