سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: دومین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مهران امیر معینی – کارشناس وزارت نفت و عضو کمیته فنی تحولات بازارهای منطقه ای و جهانی انر

چکیده:

برآورد کششهای قیمتی و درآمدی هر یک از فرآورده های نفتی نشان می دهد که کشش قیمتی در مقایسه با کشش درآمدی بسیار کم بوده و همچنین کششهای قیمتی نیز بسیار ناچیز می باشند . یعنی با افزایش صد درصدی قیمت فرآورده های نفتی یعنی گاز مایع، بنزین ، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره به شرط ثابت بودن سایر متغیرها به ترتیب شاهد کاهش تنها ۶ ، ۱۴/۲ ، ۸ ، ۵/۶ ، ۶/۷ درصد از مصرف آنها خواهیم بود . تجربه کشورهای توسعه یافته صنعتی نشان می دهد که ابزارهای غیر قیمتی در صرفه جویی انرژی نقشی اساسی را ایفا نموده اند . لذا می توان ادعا کرد که تنها استفاده از ابزار قیمتی نمی تواند با کنترل مصرف و صرفه جویی انرژی منجر شود بلکه تدوین سیاستهای غیر قیمتی و سرمایه گذاری در این زمینه می تواند زمینه لازم جهت صرفه جویی انرژی را فراهم آورد .